aktualnośći
Giełda

Toruńska Giełda

przy Towarowej

w czym możemy pomóc

Nasze założenia

Misja

Być miejscem pierwszego wyboru dla sprzedających i kupujących świeżeowoce i warzywa oraz artykuły spożywczo-przemysłowe w regionie.

Wizja

Być wiarygodnym, społecznie odpowiedzialnym partnerem dla wszystkichklientów w każdej sferze prowadzonej działalności.

Cele

Doskonalenie systemu zarządzania i komunikacji na giełdzie, zwiększenie znajomości marki, poszukiwanie możliwości nowych kierunków rozwoju.

O naszej giełdzie

Toruńska Giełda przy Towarowej jest częścią spółki miejskiej Urbitor Sp.z o.o., której jednym z głównych zadań jest kompleksowe organizowanie rynku hurtowego artykułami rolno-spożywczymi, artykułami przemysłowymi w Toruniu i jego okolicach. Od momentu powstania w 1991 roku priorytetem TGT było stwarzanie naszymkontrahentom optymalnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i osiągania maksymalnych  zysków w tymzakresie.
Toruńska Giełda przy Towarowej nie jest właścicielem towarów sprzedawanych na terenie Giełdy, a organizuje możliwie najdogodniejsze warunki doprowadzenia sprzedaży B2B. Towary na Toruńska Giełda przy Towarowej sprzedają producenci rolni, ogrodnicy, sadownicy,importerzy i hurtownicy, a kupują sklepy, hurtownie, restauracje,hotele, firmy cateringowe i dekoratorzy.

Dołącz do nas

Na obszarze 4,3 ha znajdują się 110 pawilonów o łącznej powierzchni handlowej ponad 1,16 ha. Obecnie na Toruńskiej Giełdzie przy Towarowej funkcjonuje około 100 dzierżawców i najemców, a dodatkowo na wydzielonej części placu prowadzony jest handel świeżymi owocami i warzywami bezpośrednio z samochodów przez okolicznych producentów rolnych.
Obecna infrastruktura wyposażona jest w dojazdy i parkingi co gwarantuje sprawną komunikację. Teren giełdy jest ogrodzony,oświetlony i prawie w całości objęty monitoringiem. Sprzedaż odbywa się przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty. Asortyment towarów oferowanych na TGT jest bardzo różnorodny. Można tu kupić nie tylko warzywa, owoce.
do wynajęcia

Nasze pawilony przeznaczone na wynajem

Wszystkie
Spożywczo - Przemysłowy

Pawilon 222

92.70
m2
Spożywczo - Przemysłowy

Pawilon 208

13.00
m2
Owocowo - Warzywny

Pawilon 006

67.00
m2
Owocowo - Warzywny

Pawilon 005

108.00
m2
Owocowo - Warzywny

Pawilon 003

68.80
m2
grunt pod pawilony

TGT posiada grunty, które przeznaczone są pod pawilony handlowe imagazynowe – wszystkie miejsca oznaczone są na planie Giełdy.

Rynek hurtowy w Polsce

Toruńska Giełda przy Towarowej jest członkiem Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe, które podstawowym celem powstania było wyłonienie wspólnej reprezentacji rynków hurtowych dla rozwiązywaniabieżących i przyszłych problemów związanych z ich rozwojem orazkoordynacją działalności.

Do podstawowych zadaństowarzyszenia należą:

 • reprezentowanie interesów rolno-spożywczych rynków hurtowych wobec organów administracji rządowej i samorządowej oraz innych instytucji i organów zewnętrznych;
 • wspieranie rozwoju i współpracy rynków hurtowych organizujących obrót towarami rolno-spożywczymi na obszarze Polski;
 • działanie na rzecz tworzenia stosownego ustawodawstwa dotyczącego rolno-spożywczych rynków hurtowych;
 • podejmowanie działań dla tworzenia trwałych podstaw prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych dla umocnienia polskich rynków hurtowych o profilu rolno-spożywczym oraz ich integracji w obrębie rynku Unii Europejskiej;
 • promocja działalności polskich rolno-spożywczych rynków hurtowych na obszarze Polski i za granicą
 • tworzenie warunków zapewniających reprezentowanie i obronę interesów oraz praw przedsiębiorców i podmiotów związanych z działalnością rolno-spożywczych rynków hurtowych;
 • koordynacja wspólnych programów mających na celu podnoszenie konkurencyjności rynków hurtowych.

Sposoby realizacji celów stowarzyszenia:

 • organizowanie spotkań na temat zagadnień dotyczących problematyki rolno-spożywczych rynków hurtowych;
 • udział w zainicjowanych przez Stowarzyszenie spotkaniach szkoleniowych na terenie kraju i za granicą;
 • udział w akcjach promujących działalność rolno-spożywczych rynków hurtowych;
 • inicjowanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych regulujących działalność rynków hurtowych;
 • tworzenie projektów uregulowań prawnych (dotyczących rynków hurtowych) i przedkładanie stosownym władzom do dalszej procedury.

Skład Zarządu Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe:

 • Janusz Byliński (Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach) – Prezes Zarządu Stowarzyszenia
 • Monika Tyska (Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach) – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia,
 • Michał Kostelecki (Śląska Giełda Kwiatowa Synergia, Tychy) – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia,
 • Agnieszka Mostowska (Praska Giełda Spożywcza, Ząbki) – Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia.

Skład Rady Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe:

 • Andrzej Chmura (Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt SA., Rzeszów) – Przewodniczący Rady Stowarzyszenia,
 • Tomasz Czajkowski (Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A.) – Wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia,
 • Jacek Wojciechowski (Toruńska Giełda przy Towarowej Urbitor Sp. z o.o.) – Sekretarz Rady Stowarzyszenia,
 • Agata Dusińska (Gorzowski Rynek Hurtowy S.A.) – Członek Rady Stowarzyszenia,
 • Artur Niczyporuk (Lubelski Rynek Hurtowy S.A. Elizówka, Ciecierzyn, Lublin) – Członek Rady Stowarzyszenia.

Cennik najmu pomieszczeń i obiektów

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń handlowych na Toruńskiej Giełdzie przy Towarowej

Dzierżawa terenu
*ceny netto

Dzierżawa obiektu
*ceny netto

1. Powierzchnia za 1 miesiąc do (m2)

60
23,58
30,38
70
23,50
30,28
80
23,38
30,12
90
23,23
29,92
100
23,06
29,70
110
22,87
29,47
120
22,68
29,22
130
22,48
28,96
140
22,27
28,70
150
22,06
28,43
160
21,85
28,15
170
21,63
27,87
180
21,42
27,59
190
21,20
27,31
200
20,97
27,02
210
20,75
26,73
220
20,53
26,45
230
20,30
26,15
240
20,07
25,86
250
19,85
25,57
260
19,62
25,28
270
19,39
24,98
280
19,16
24,69
290
18,93
24,39
300
18,70
24,09
310
18,47
23,80
320
18,25
23,51
330
18,03
23,23
340
17,82
22,96
350
17,62
22,70
360
17,42
22,44
370
17,22
22,19
380
17,03
21,94
390
16,84
21,70
400
16,66
21,46
> 400
16,48
21,23

2. Pozostałe opłaty (netto), Energia elektryczna*

zużycie średniomiesięczne za poprzedni rok: < 1000
kW
1,23
zużycie średniomiesięczne za poprzedni rok: 1001 - 2000
kW
1,18
zużycie średniomiesięczne za poprzedni rok: 2001 - 3000
kW
1,15
zużycie średniomiesięczne za poprzedni rok: > 3000
kW
1,12

Woda

m3
4,02

Ścieki

m3
5,34

Opłata ekspolatacyjna

za 1 miesiąc
pawilony z własną toaletą
10,00
pawilony bez własnej toalety
20,00

Usługa rozładunkowa

6,00

Dodatkowe sprzątanie

40,25

Dzierżawa terenu pod usługi niezwiązane z działalnością giełdy bez kosztów śmieci i sprzątania

m2
66% stawki określ. w pkt. I

Dzierżawa wiaty przed pawilonem handlowym

m2
13,10

Odłączenie zasilania energii elektrycznej

szt
115,00

Podłączenie zasilania energii elektr. po wcześniejszym odłączeniu

szt
230,00

Abonament parkingowy naliczany od 5-go razu w miesiącu

za 1 miesiąc
samochód osobowy
72,45
samochód dostawczy
111,60
samochód ciężarowy
144,90

Wezwanie do zapłaty

17,25
za każde kolejne          100% więcej

3. Dla Sprzedających (brutto)

Rodzaj pojazdu

opłata targowiskowa dzienna
opłata targowiskowa miesięczna
przy innej sprzedaży za 1 m2
10,00
150,00
samochody osobowe
22,00
330,00
sam. osob. z przyczepą/ poj. do 3,5 tony
40,00
600,00
inne poj. powyżej  3,5 tony
48,00
720,00

Rodzaj rezerwacji

opłata od 1 pojazdu - miesięczna
opłata od 1 pojazdu - półroczna
rezerwacja miejsca na placu
150,00
750,00

4. Dla Kupujących (brutto)

Wjazd na Giełdę samochodu lub innego pojazdu

opłata wjazdowa -dzienna
opłata wjazdowa -miesięczna
opłata wjazdowa jednorazowa
szt
4,00
opłata wjazdowa dzienna
szt
6,00
opłata wjazdowa miesięczna
szt
60,00

Dostawa towaru (brutto)

każdorazowo
15,00

5. Kary (brutto)

Dostawa towaru (brutto)

Pierwsze 300,00
za każde kolejne 100% więcej

Kontakt działu Giełdy Towarowej

Kierownik Działu Giełdy

Marek Suryn

B. Chrobrego 105/107
kom 512 118 968
m.suryn@urbitor.pl