Zamówienia

publiczne

przeczytaj

Lista Zamówień Publicznych

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) na rzecz Urbitor Sp. z o. o w 2024 roku

Zapytanie ofertowe - Budowa kolumbarium na terenie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 192

Dostawa sprzętu IT oraz wyposażenia do budynku Toruń Space Labs (znak postępowania DS/ZP05/2023)

DS/ZP05/2023 Dostawa sprzętu IT oraz wyposażenia do budynku Toruń Space Labs

DS/ZP06/2023 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe - Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego nr 2 w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 139

DS/ZP07/2023 Dostawa całorocznego obiektu sferycznego (SPACE ARENA) w ramach Projektu pn. „Toruń Space Labs”

DS/ZP04/2023 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.

DS/ZP03/2023 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Dworca Głównego zarządzanego przez Urbitor Sp. z o.o.

DS/ZP02/2023 Dostawa mebli i powiązanego wyposażenia do budynku Toruń Space Labs

Zapytanie ofertowe -Dostawa, montaż, serwis oraz demontaż namiotów z podłogami na 4 dni Jarmarku Hanzeatyckiego organizowanego przez Zamawiającego w dniach 22-25.06.2023r. w Toruniu

Zapytanie ofertowe - Budowa kolumbarium na terenie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 192

DS/ZP01/2023 Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów stałych z terenów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.

DS/ZP09/2022 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW URBITOR SP. Z O.O.

Zapytanie ofertowe - Obsługa techniczna 148 wiat przystankowych i wiat przystankowych wraz z witrynami reklamowymi

DS/ZP07/2022 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.

DS/ZP06/2022 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Dworca Głównego zarządzanego przez Urbitor Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe - Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach zarządzanych przez Urbitor Sp. z o. o.

prace techniczne

Pracę nad nowym serwisem BIP - prosimy o cierpliwość

strona główna
prosimy o cierpliwość