Zamówienia

publiczne

przeczytaj

Lista Zamówień Publicznych

Zapytanie ofertowe - Wymiana uszkodzonych poręczy gumowych 2 szt. Schody ruchome numer fab./rok budowy:D-285/2015 – Dworzec PKP Toruń Główny

Zapytanie ofertowe - Naprawa dźwigu elektrycznego (windy) na Dworcu PKP Toruń Główny

Zapytanie ofertowe - Zabudowa śmietnika na Dworcu Kolejowym Toruń Główny w Toruniu, ul. Kujawska 1, znajdującym się w zarządzie Zamawiającego

Zapytanie ofertowe - Obsługa Dworca Kolejowego Toruń Główny w Toruniu, ul. Kujawska 1 wraz z terenem przyległym, znajdującym się w zarządzie Zamawiającego

Przetarg ustny nieograniczony na najem powierzchni na Dworcu Kolejowym Toruń Główny

DS/ZP08/2023 Dostawa namiotu i rzutnika sferycznego do Toruń Space Labs

Zapytanie ofertowe - Obsługa Dworca Kolejowego Toruń Główny w Toruniu, ul. Kujawska 1 wraz z terenem przyległym, znajdującym się w zarządzie Zamawiającego

Zapytanie ofertowe -Obsługa techniczna 139 wiat przystankowych i wiat przystankowych wraz z witrynami reklamowymi

Zapytanie ofertowe - Inspekcja i Konserwacja Prewencyjna – Dworzec PKP Toruń Główny

Przetarg ustny na dzierżawę miejsc na sprzedaż choinek na targowisku przy ul. Szosa Chełmińska 31/35

DS/ZP12/2023 Wymiana nawierzchni alejek na Placu Podominikańskim w Toruniu

Zapytanie ofertowe - Tankowanie bezgotówkowe paliw płynnych

DS/ZP11/2023 Zakup i dostawa do siedziby zamawiającego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym, wraz z finansowaniem w formie leasingu

DS/ZP10/2023 Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów stałych z terenów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe - Naprawa schodów ruchomych na Dworcu Toruń Główny

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) na rzecz Urbitor Sp. z o. o w 2024 roku

Zapytanie ofertowe - Budowa kolumbarium na terenie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 192

Dostawa sprzętu IT oraz wyposażenia do budynku Toruń Space Labs (znak postępowania DS/ZP05/2023)

DS/ZP05/2023 Dostawa sprzętu IT oraz wyposażenia do budynku Toruń Space Labs

DS/ZP06/2023 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe - Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego nr 2 w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 139

DS/ZP07/2023 Dostawa całorocznego obiektu sferycznego (SPACE ARENA) w ramach Projektu pn. „Toruń Space Labs”

DS/ZP04/2023 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.

DS/ZP03/2023 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Dworca Głównego zarządzanego przez Urbitor Sp. z o.o.

DS/ZP02/2023 Dostawa mebli i powiązanego wyposażenia do budynku Toruń Space Labs

Zapytanie ofertowe -Dostawa, montaż, serwis oraz demontaż namiotów z podłogami na 4 dni Jarmarku Hanzeatyckiego organizowanego przez Zamawiającego w dniach 22-25.06.2023r. w Toruniu

Zapytanie ofertowe - Budowa kolumbarium na terenie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 192

DS/ZP01/2023 Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów stałych z terenów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.

DS/ZP09/2022 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW URBITOR SP. Z O.O.

Zapytanie ofertowe - Obsługa techniczna 148 wiat przystankowych i wiat przystankowych wraz z witrynami reklamowymi

DS/ZP07/2022 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.

DS/ZP06/2022 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Dworca Głównego zarządzanego przez Urbitor Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe - Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach zarządzanych przez Urbitor Sp. z o. o.

prace techniczne

Pracę nad nowym serwisem BIP - prosimy o cierpliwość

strona główna
prosimy o cierpliwość