Historia

Urbitor Sp. z o.o. jest firmą z wieloletnią tradycją.

W latach 1958-1988 działała jako oddział Bydgoskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Budownictwa "Transport – Spedycja Toruń”. W roku 1988 firma uzyskała status samodzielnego podmiotu gospodarczego.W tamtym okresie firma zajmowała się transportem kruszyw, elementów prefabrykowanych, rozładunkiem wagonów, spedycją oraz usługami sprzętowymi. Flota samochodowa liczyła ponad 200 pojazdów obsługiwanych przez ponad 400 pracowników. Firma posiadała również ekspozytury (oddziały): w Grudziądzu oraz Głęboczku. Dysponowała własnym zapleczem techniczno-warsztatowym, stacją paliw, a także prowadziła warsztaty i szkoliła uczniów w zawodach mechanik samochodowy i kierowca.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "Transbud" było podmiotem, który brał udział w wielkich polskich budowach, m.in. Huty Katowice, obwodnicy Trójmiasta, Zakładów Sodowych Janikowo - Mątwy, obwodnicy Świecia, czy znajdującej się w samym mieście "Celulozy". Firma miała swój duży udział zarówno w powstaniu największych lokalnych zakładów przemysłowych: Merinoteksu, Elany, Metalchemu, jak również mniejszych - m.in. toruńskiej chłodni przy ul. Żółkiewskiego, a także osiedli mieszkaniowych - Rubinkowa (1., 2., 3.), jak i osiedla przy ul. Gagarina.

W roku 1991 w ramach rozwoju przedsiębiorstwa została utworzona giełda towarowo-warzywna. Dla pierwszych dzierżawców nie było ustalonych wielu wymogów, jednak szybki rozrost i skokowy wzrost popularności wymógł wprowadzenie restrykcyjnych norm jakości pawilonów oraz miejsc ich ustawiania. Po kilku latach giełda rozbudowała się na tyle, że trzeba było powiększyć plac handlowy o miejsca dla sprzedających bezpośrednio z samochodów, a także wybudować kolejne pawilony handlowe. Szczyt działalności giełdy został osiągnięty w latach 1995 - 2002, kiedy to w części owocowo-warzywnej brakowało miejsca na postawienie pawilonu handlowego. Swoją działalność prowadzi do dnia dzisiejszego, i jest największą giełdą działającą na Kujawach i Pomorzu.

Do 2009 roku firma funkcjonowała pod nazwą Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowo Budownictwa "Transbud – Toruń". 26 lutego 2009 roku został podpisany akt notarialny, który zmienił osobowość prawną przedsiębiorstwa. Na jego mocy nastąpiło przekształcenie podmiotu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zmiany przekształcające firmę w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa weszły w życie 1  kwietnia 2009 roku.

W dniu 25 maja 2009 roku Prezydent Miasta Torunia, na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia nr 551/2009, zwrócił się do Ministra Skarbu Państwa o przekazanie Gminie Miasta Toruń 100% udziałów Spółki. Efektem tych działań było podpisanie 22 grudnia 2009 roku umowy nieodpłatnego przeniesienia własności udziałów pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Miasta Toruń. Przeniesienia nastąpiło na podstawie art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002r. nr 171, poz. 1397, z późn. zm.). Przeniesionych zostało 22.000 udziałów na łączną kwotę w wysokości 2.200.000,- zł.

Od 1 stycznia 2011 roku nazwa "Transbud" została zamieniona na "Urbitor", zaś przedsiębiorstwo zostało sklasyfikowane jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W ramach zmian zostały jej oddane w zarząd cmentarze komunalne w Toruniu, a także część Miejsc Pamięci Narodowej znajdujących się w granicach administracyjnych miasta.

W 2012 roku, w celu wsparcia rynków hurtowych, została powołana marka "Toruńska Giełda przy Towarowej".

W dniu 20 lipca 2017 roku. Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę nr 608/17 w sprawie zgody na połączenie spółek poprzez przejęcie Targi Toruńskie Sp. z o.o. przez Urbitor Sp. z o.o.. Połączenie nastąpiło 1 listopada 2017 roku.

 

Urbitor Sp. z o.o.
87-100 Toruń,ul.Chrobrego 105/107
tel./fax 056 66 04 820
tel. 056 66 94 301
e-mail: sekretariat@urbitor.pl