Kontakt

URBITOR Sp. z o.o.

87-100 Toruń
ul.Chrobrego 105/107

NIP 879-016-89-84

Sekretariat/Biuro Zarządu
tel. 056 66 94 301
fax 056 66 04 820
www.urbitor.pl
sekretariat@urbitor.pl

 

 

Prezes Zarządu – Wojciech Świtalski
tel. 056 66 94 301
fax 056 66 04 820
w.switalski@urbitor.pl

Dyrektor Biura Zarządu / Kadry - Lidia Worek
tel. 056 66 94 304
l.worek@urbitor.pl

Główna Księgowa – Bożena Grodecka
tel. 056 66 94 307
ksiegowosc@urbitor.pl

Księgowa - Ewa Mokwińska
tel. 056 66 94 307
ksiegowosc@urbitor.pl

Specjalista ds. płac - Joanna Górka
tel. 056 66 94 301
sekretariat@urbitor.pl

Kierownik Działu Usług Komunalnych - Jerzy Trzeciakowski
tel. 056 66 94 305
j.trzeciakowski@urbitor.pl

Kierownik Działu Technicznego - Krzysztof Buława
tel. 056 66 94 309
j.szydlowski@urbitor.pl

Kierownik Działu Handlowego – Adam Olender
tel. 056 66 94 326
a.olender@urbitor.pl

Kierownik Działu Giełdy – Marek Suryn
tel. 056 66 94 484
m.suryn@urbitor.pl

Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju – Wojciech Klabun
tel. 056 66 94 337
w.klabun@urbitor.pl

Z-ca Kierownika DUK ds. Transportu – Wiesław Wudarski
tel. 056 66 94 312
transport@urbitor.pl

Kasa – Kinga Ziółkowska
tel. 056 66 94 302

Specjalista ds. Zamówień Publicznych
tel. 056 66 94 484

Centrala
tel. 056 66 94 300

Urbitor Sp. z o.o.
87-100 Toruń,ul.Chrobrego 105/107
tel./fax 056 66 04 820
tel. 056 66 94 301
e-mail: sekretariat@urbitor.pl